Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΟ

Εσωτερικός κύκλος μάθησης με θέμα:

                   Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΟ

– σχήματα, μουσικές επιταγές και διαδικασίες –

Εισηγητής: Ιωάννης Θεμ. Τσουχλαράκης

23 – 24 Φεβρουαρίου  2013

 Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

 

Βασικά Αντικείμενα:

Α) Ο πλούτος των χορευτικών σχημάτων

ανά χορό, μουσικά μέτρα και ρυθμική αγωγή

Β) Οι χορευτικές φόρμες στους αυτοσχεδιαστικούς κρητικούς χορούς

 

Έμφαση θα δοθεί:

 Στην κατάλληλη και ακατάλληλη (για χορό) δισκογραφία

Θα γίνουν, επίσης, ιδιαίτερες αναφορές:

 Στα λαϊκά μουσικά όργανα και τις παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων θα γίνει με βάση:

 τα καταλληλότερα ηχογραφήματα, δηλαδή τις αυθεντικές μελωδίες των χορών

(οι οποίες αποδίδονται από κορυφαίους παραδοσιακούς μουσικούς,

που γεννήθηκαν στις περιοχές προέλευσης των χορών,

διαθέτουν πλούσια βιωματική εμπειρία

και παίζουν τα όργανα εκείνα που παραδοσιακά επικρατούσαν στα μέρη τους)

 τις καταγραφές χορευτικών δρωμένων,

(στα οποία συμμετέχουν ντόπιοι βιωματικοί χορευτές)

 αρχειακό υλικό

-εργόχειρα (16ου-18ου αι.), χαρακτικά, φωτογραφίες, cart postal (1840-1968)-

 τις έγκυρες πηγές

(κατάλληλη βιβλιογραφία, αξιόπιστους μουσικούς, χορευτές, κατασκευαστές οργάνων)

 

Tags:

Comments are closed.