Φωτογραφίες από επίδειξη χορευτικής γυμναστικής

Φωτογραφίες από το τμήμα τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου

που διοργάνωσε Επίδειξη Χορευτικής Γυμναστικής

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων

του Παπαστρατείου Μεγάρου της ΓΕΑ

Tags: ,

Comments are closed.