Τελική Εκδήλωση Λαογραφικού Ομίλου 2008. Χοροί απ’ όλη την Ελλάδα

Λαογραφικός Όμιλος Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου

Τελική Παράσταση 2008 Χοροί απ’ όλη την Ελλάδα

Τμήμα Παραστάσεων:Χοροί από Βόρεια Ήπειρο
Final Show Summer 2008

Dances from North Epirus

Folklore Group of Gymnastic Group of Agrinio

Comments are closed.